Flere kommuner kræver bedre dækning

Mobillise Lotte 28. september, 2017

I en række jyske kommuner kræver man nu, at der kommer en bedre mobildækning.

Juridisk set forholder det sig sådan, at kommunerne ikke har lov til at kræve telefonforbedringer blandt virksomheder og borgere, men dette har kommunerne dog fundet en løsning på, så dette ikke vil blive et problem.

De er nemlig gået sammen for at finde en ny leverandør af mobilabonnementer til det personale, som er ansat i de 6 kommuner, som dette drejer sig om.

Der er tale om kommunerne Struer, Lemvig, Skive, Holstebro, Herning samt Ringkøbing-Skjern. En del af det krav som kommunerne stiller til den nye leverandør af mobilabonnementer er, at der blandt de ansatte i kommunerne vil komme en væsentlig bedre dækning, som skal gøre sådan, at kommunerne bedre har mulighed for at kommunikere med hinanden.

IT-chefen fra Herning kommune har udtalt, at man i kommunerne mener, at en bedre dækning er et afgørende værktøj for medarbejderne, når de er ude i marken for at hjælpe borgerne.

Derfor håber man på, at valget om at finde en ny leverandør af mobilabonnementer også vil betyde, at beslutningen vil komme både virksomheder og almindelige borgere til gode, eftersom man derved kan give en bedre betjening.