Hvad er dit mobilforbrug sammenlignet med danskernes?

Er du nysgerrig på, eller måske endda bekymret over, dit eget mobilforbrug? Og vil du gerne vide, om du er mutters alene, eller om du bare er ligesom alle andre? Så kan du nu sammenligne dit mobilforbrug med den gennemsnitlige dansker.

Nye tal viser nemlig, at danskernes mobilforbrug er eksploderet de seneste par år. Læs med her og se hvor meget, og hvordan du er med til at påvirke det.

88% af danskerne har en smartphone

Ifølge den nye rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen har omkring 96% af danske husstande en mobiltelefon.

Denne statistik har, ifølge Danmarks Statistik, ligget nogenlunde stabilt siden 2007. Det var nemlig det første år, hvor mere end 95% af danskere ejede en mobiltelefon.

Selvom langt de fleste danskere efterhånden er overgået til smartphones, er det ikke tilfældet for alle.

‘Kun’ 88% af danskere ejer i dag en smartphone, hvilket dog er en tendens, der vokser.

Det er selvom antallet af smartphone-ejere i Danmark er mere eller mindre det samme i 2019, som det var i 2018. Grafen peger derfor på, at overgangen til smartphones er stagneret. De tal står i skarp modsætning til væksten i 2012-2015, hvor antallet af smartphones steg fra 50% til 77% af befolkningen.

Dykker man videre ned i rapporten, ser man også, at udbredelsen af tablets, bærbare og stationære computere er stagneret i samme årrække. Rapporten peger på, at smartphones de seneste år har fået endnu større og bedre skærme, hvilket kan betyde, at flere bruger deres smartphones til opgaver, de tidligere ordnede på computeren. En udvikling som også er kendt som “Mobile-first” for alle webshops, som ønsker at optimere sin tilstedeværelse på nettet.

Den udvikling kan over tid også have en indflydelse på den gennemsnitlige danskers mobilabonnement, da deres dataforbrug også kommer til at stige.

Flertallet af danskere bruger smartphones til at komme på nettet

83% af danskere bruger en smartphone, når de går på nettet. I 2010 var det tal kun 31%.

Til sammenligning er det kun 67% af os, der kan finde på at bruge en bærbar computer – og små 51%, der regelmæssigt bruger en tablet. Stationære computere er mere eller mindre forsvundet fra billedet. Kun 35% bruger en stationær computer, når de går på nettet.

Datatrafikken fra vores mobilforbrug er steget med 237%

Siden 2015 er den danske mobile datatrafik steget med 237,8%.

Det er især udbredelsen af smartphones og 4G-netværket, der har medført denne stigning. LTE/4G-datatrafikken er nemlig i samme periode steget med næsten 500%.

Selvom vi bruger data mere, er alle andre former for mobilforbrug faldet.

Antallet af mobilabonnementer ligger dog mere eller mindre fast på lidt over 7.000.000. Årsagen til at vi har flere mobilabonnementer end borgere i Danmark, er, fordi en vis procentdel har mere end ét mobilabonnement. Det kan eksempelvis være, hvis man skal have en mobiltelefon til privaten og en arbejdsmobil.

Størstedelen af vores mobilforbrug går til e-mails, netbank og sociale medier

Vores mobilforbrug er blevet endnu højere, når vi er væk hjemmefra

Kun 12,2% har ikke inden for de sidste tre måneder gået på nettet, når de var væk fra deres hjem og arbejdsplads. I 2013 gjaldt det for over en fjerdedel af den danske befolkning.

82,1% af os bruger smartphones, når vi går på nettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen. Hvorvidt de resterende 17,9% hiver en tablet eller bærbar computer frem, når de keder sig på pendlerturen, vides ikke.

Børnefamilier bruger smartphones mere end enlige – når de er ude

Er du enlig eller i et parforhold uden børn, er der større sandsynlighed for, at du bruger en tablet eller bærbar til at gå på nettet, når du er væk hjemmefra.

Enlige med børn, eller familier, bruger derimod næsten alle sammen smartphones, når de er ude. Her er tallet oppe på hele 93,3%.

Børn er under 10 år, når de får den første mobil i hånden

Det gennemsnitlige barn i Danmark får sin første mobil i en alder af 8,5 år. Det fortæller en 2018-undersøgelse foretaget af YouGov for Telia.

Gennemsnitsalderen for hvornår et barn får sin første mobil, er faldet støt siden 2013.

Mange af teleselskaberne har derfor også udarbejdet specielle mobilabonnement til børn, som skal dække børnenes stigende behov for at være i telefonisk kontakt med sine forældre, venner og skole. Flere af udbyderne har dog også lavet ekstra tiltag, der skal gøre det nemmere for forældre at regulere børnenes brug af deres mobiltelefon, såsom kontoadministration, saldokontrol og spærring af udvalgte servicer m.m.

Ældre har et højere mobilforbrug end nogensinde før

De ældre er efterhånden ved at indhente resten af den danske befolkning, når det kommer til mobilforbrug – især det at gå på nettet for at tjekke netbank, skrive e-mails og besøge de sociale medier.

Næsten to-tredjedele af alle danskere i alderen 55-74 år bruger dagligt internettet på deres smartphone. Det er en stigning på 21.1% siden 2017.

Også de ældste generationer har et højere internet-mobilforbrug end tidligere. 44,6% af 75-89-årige bruger deres smartphones til at gå på nettet. Den mest populære aktivitet for denne aldersgruppe er at tjekke sin netbank. Som en sjov sidebemærkning, er det dog også hele 11,3%, der spiller videospil online.

Denne udvikling er ikke blevet ignoreret af flere af udbyderne, der er begyndt at tilbyde mobilabonnementer designet specifikt til den ældre generation. Det gælder blandt andet Oister, som har oprettet det dedikerede Senior Oister abonnement.

Vi taler mindre – men skriver mere

Ifølge Energistyrelsens halvårlige Telestatistik, er den samlede dataforbrug til tale, SMS, MMS’er og anden mobiltrafik faldet med 16,1%.

Faldet i mobiltrafik peger på, at flere og flere af os bruger internet-baserede skrevne kommunikationsværktøjer såsom Messenger, Slack og lignende til at skrive med vores familie, venner og kolleger – frem for at ringe til dem eller sende en SMS.

Der er dog stadig rigelig af os, som sender SMS’er. Men der bliver færre af os fra år til år. I stedet bruger flere af os MMS’er og online tjenester, såsom Messenger eller de sociale medier til at kommunikere med vores nærmeste.

Vi får størstedelen af vores nyheder på mobilen

Vi skriver ikke bare meget på mobilen – vi læser også mere.

2019 var det første år, hvor flere danskere læste aviser og nyheder på nettet end i de trykte dagbladene.

I sammenhæng med den omfattende rapport om internetforbrug, har Slots- og Kulturstyrelsen også frigivet en anden undersøgelse af vores forbrug af skrevne medier. Her pointerer de, at antallet af mobilvisninger på ti af de mest populære nyhedssider er steget i gennemsnit med 7%.

Stigningen på 7% betyder, at mobilen er den næstmest populære måde at læse nyheder online, lige efter computeren. Flere nyhedssider, heriblandt BT og Berlingske, får endda flere sidevisninger på mobilen end nogen andre steder.

Kilde: https://mediernesudvikling.slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/Mediernes_udvikling/2019/Internetbrug_og_enheder/PDF-filer_Internetbrug_og_enheder/Internetbrug_2019.pdf